Gammen

Hans-Ivar jensen.jpg

Ser du gammen? Foto: Hans-Ivar Jensen

Beskrivelse: av turen ut og bilder av Gammen finner du på www.turliv.no

Fra Sørkjosen er det vel 8 km langs land utover sørsiden av Skarsfjorden til Gammen som ligger på Øyra. Det er vanligvis smul padling til du er forbi Klokkarholmen. Er det da for ille, blir han ikke bedre ved Gammen. I tillegg er dette en lite landingsvennlig stykke kyst med mye reflekssjø nær land fra Klokkarholmen til Gammen.

Fra Sandvik i Kvalsund er det ca 11 km padling langs land, men på nordlig vind ligger mesteparten av ruta i le og du har eventuelt sjø på baugen siste del av turen. Om strømforholdene i Kvalsundet sier den norske los: «Strømmen i Kvalsundet er preget av meget sterk tidevannsstrøm. Sør i den trangeste delen av sundet sies farten å kunne gå opp i 6 knop på det sterkeste. Strømmen skifter på flo og fjære og setter S-over sundet med stigende og N-over sundet med fallende vann. Strømskiftet foregår hurtig. Det er slakt vann i bare ca. 1/2 time.»

Landingen på Gammen er sørvendt og i le fra nordlige vindretninger. En bør passe på å lande ved nesten flo sjø siden bare fjæras øvre del består av sand og stranda danner ei bukt som ligger mer i le jo lengre opp du kommer.

NB! På de utfordrende turene (grad 3) er det et krav om minimum 2 personer på bildet for å få godkjent. Dette er krevende turer som du av sikkerhetshensyn ikke bør legge ut på alene. Gammen_TPSGammen påØra