Store og Lille Måsvær

Denne lysbildefremvisningen krever JavaScript.

Mikkelvika – Vardneset (fint sted å overnatte) 13, 5 km en vei. Veien videre er akkurat så lang som du gjør den til, men planlegg for minst en overnatting – helst to.

Bli med til et eldorado for natur- og kajakkelskere. Forutenom Store Måsvær som er den dominerende øya i dette været, består Måsvær en masse lave holmer og skjær på nord- og vestsida av Store Måsværet. Andre har vært her før – les og bli inspirert: Moltebærneset, Plenty (med folk) på pinseturen og Spennende padleområde i Troms

Mest brukte padleveg er fra Mikkelvika. Legg kursen rett mot sørsida av Hersøya og skli inn i holmemylderet på vestsida av øya. Alternativt kan du ta bil/ferge til Rebbenes og starte turen derfra. Planlegger du lurt i forhold til flo og fjære kan du skli rundt øya nesten uten å anstrenge deg over skagesundet og nord rundt øya. Det motsatte vil selvsagt være tilfelle om du bommer på tidevannet. Mao sjekk flo og fjære. Tidevannet går med mange knops fart gjennom Vargsundet og Bårdsetsundet på det sterkeste.

sommer-2017-1713.jpg

Har du tenkt å overnatte er Vardneset på sørvestsiden av Nordkvaløya et perfekt sted å telte og som utgangspunkt for utforsking av Måsværet.

Måsvær er hekkeområde for mange arter sjøfugl og var fredlyst som egg- og dunvær fram til 1982. I området hekker blant annet svartbak, gråmåse, fiskemåse, rødnebb¬terne, ærfugl, grågås, teist, storskarv og havørn. Måsvær er kasteplass for steinkobbe. Også havert forekommer innenfor området. Oter er vanlig. Vegetasjonen består for det meste av kysthei med krekling og gråmose. Noe myr finnes og bjørkeskog vokser på beskyttede steder, særlig på østsiden av Store Måsvær. Bjørkeskogen er frodig engskog med rogn, bregner og innslag av urter som engsoleie, hundekjeks, skogstorke-nebb, vendelrot og rød jonsokblom. Også noe blåbærbjørkeskog og bjørkeskog med krekling. På strand finnes arter som strandnellik og rosenrot.

Måsvær naturrreservat består av Store Måsvær, nordlige del av Lille Måsvær og en mengde mindre holmer og skjær. Mellom holmene er det store grunne områder. Området ligger mellom Nordkvaløya og Grøtøya i Karlsøy kommune. Naturreservatet er omkranset av Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde. Formålet med fredningen er å bevare et område med en typisk skjærgårdsnatur i ytre Troms, med en gruppe mindre øyer og holmer med tilgrensende gruntvannsområder med dets plante- og dyreliv. Området har særlig betydning for sjøfugl.

Capturetopo